Mammas killeHej haggaja jag villjattebrahurraAvemeningen med livet
gattn upp, gatan nervill